Zapisy


Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę podstawową/gimnazjum/zasadniczą szkołę zawodową oraz mają ukończone 18 lat (lub skończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę). Nie ma górnej granicy wieku.

Do Szkoły Policealnej dla Dorosłych przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę średnią (liceum lub technikum).

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych. O zapisie decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.


Dokumenty potrzebne do zapisu :

- zgłoszenie (dostępne w sekretariacie szkoły),

- świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,

- 2 fotografie,

- ksero aktu małżeństwa,

- ksero dowodu osobistego,

- zaświadczenie lekarskie (wymagane tylko w Szkole Policealnej).