Technik Pojazdów Samochodowych

 • Kierunek Technik Pojazdów Samochodowych trwa 4 semestry (2 lata).

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;

 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;

 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;

 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;

 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

  Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;

 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;

 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;

  przedsiębiorstwach transportu samochodowego;

  przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;

  firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

  Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację M.18. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.

  Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację M.12. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

  Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację M.42. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.