O NAS

Zespół Szkół dla Dorosłych "KORAB" to prężna i dobrze rozwijająca się placówka oświatowa posiadająca uprawnienia szkoły publicznej.

W ofercie naszej szkoły znajdziesz liceum ogólnokształcące dla dorosłych o 3- letnim okresie nauczania oraz szeroki wybór szkół policealnych. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym.

Kadra pedagogiczna pracująca w naszej szkole to wykwalifikowani nauczyciele posiadający uprawnienia egzaminatorów OKE do przeprowadzania matur i egzaminów zawodowych, praktykujący nauczyciele akademiccy, doradcy metodyczni, pracownicy naukowi oraz pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego i ARiMR- profesjonalnie realizujący program MEN.

Dysponujemy: pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w nowoczesne pomoce dydaktyczne, pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, pracownią multimedialną.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, ciekawe i nowoczesne formy pracy. Oferujemy kursy przygotowawcze do matury, a także możliwość wyboru języka obcego: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Realizacja programu szkół policealnych umożliwia zdobycie wiadomości w taki sposób, aby przyszły absolwent potrafił profesjonalnie odnaleźć się na rynku pracy, a także zdobyć wiedzę przydatną do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkoła to nie tylko nauka. Mamy także propozycję dla sportowców, czynnych i byłych zawodników oraz wszystkich tych, których pasją jest sport. Szkoła jest promotorem sportu i współorganizuje imprezy o charakterze turystyczno- krajoznawczym.

Ciągle wzbogacamy ofertę o nowe, atrakcyjne, poszukiwane na rynku pracy zawody. Wybierz nasze szkoły, a przekonasz się, że nauka  jest  łatwa  i przyjemna. Oczekujesz wsparcia  i życzliwości. Przyjdź! Pomagamy i doradzamy. Zapraszamy do sekretariatów naszych szkół.

Założycielem Zespołu Szkół dla Dorosłych KORAB jest mgr inż. Ireneusz Koch, a dyrektorem mgr Anna Michalska.