Liceum

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 3 lata (6 semestrów). Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę podstawową/gimnazjum/zasadniczą szkołę zawodową oraz mają ukończone 18 lat (lub skończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę). Nie ma górnej granicy wieku.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych. O zapisie decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota-niedziela, dwa razy w miesiącu).

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-u itp. Wydajemy zainteresowanym legitymacje szkolne.

Nauka w szkole jest płatna. Czesne wynosi 50zł miesięcznie, płatne do 19. każdego miesiąca.

Wszystkim Absolwentom Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych umożliwiamy kontynuację nauki w naszej Szkole Policealnej dla Dorosłych.